Met je inschrijving ben jet het eens met…

– dit regelement
– dat je geen medische beperkingen hebt om deel te nemen
– het feit dat je op oneffen terrein wordt gelopen
– dat je weet dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor vermissing van of beschadiging aan jouw eigendommen, blessures en/of schade gerelateerd aan je deelname
– je je conformeert aan beslissingen die de organisatie neemt vanuit overmacht om gevaarlijke omstandigheden te voorkomen of te minimaliseren zoals route aanpassingen, routeverkortingen of het afgelasten van het evenement als gevolg van stormschade of te verwachten storm of andere dreigingen. Je kunt dan geen aanspraak maken op restitutie van je inschrijfgeld of het vorderen van andere kosten, zoals reis-, voorbereidings- en/of verblijfskosten
– akkoord te gaan met het gebruik van foto- en video opnames van jou voor marketing doeleinden van Stichting Slach om é mar